Number of the records: 1  

On urbanisation of Nyctalus noctula and Pipistrellus pygmaeus in Slovakia

 1. 1.
  0306992 - ÚBO 2008 RIV SK eng J - Journal Article
  Ceľuch, M. - Danko, Š. - Kaňuch, Peter
  On urbanisation of Nyctalus noctula and Pipistrellus pygmaeus in Slovakia.
  [O urbanizácii raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) a večernice Leachovej (Pipistrellus pygmaeus) na Slovensku.]
  Vespertilio. 9-10, - (2006), s. 219-221. ISSN 1213-6123
  R&D Projects: GA ČR GA206/06/0954
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : bats * roosts * reproduction
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.ceson.org/vespertilio/9_10/Celuch.pdf

  The reproduction of Nyctalus noctula in a building in Slovakia was confirmed. It is in accordance with considerable increasing of the species occurrence in urban habitats during the last years. The first roost of Pipistrellus pygmaeus in Slovakia was found in a prefab house. Few individuals were mixed with Pipistrellus pipistrellus during spring migrating period. Subsequently, the first nursery of P. pygmaeus in Slovakia was confirmed in the similar urban habitat. Conservation activities in prefab buildings should consider this fact.

  Po prvýkrát bolo na Slovensku zaznamenané rozmnožovanie sa Nyctalus noctula v budove (Šoporňa), čo je vo všeobecnom súlade s narastajúcim výskytom tohto druhu v urbánnom prostredí v posledných rokoch. Prvý známy úkryt Pipistrellus pygmaeus na Slovensku bol nájdený v panelovej budove (Žiar nad Hronom). Netopiere počas obdobia jarných preletov osídľovali úkryt spoločně s Pipistrellus pipistrellus. Následne bol po prvýkrát na Slovensku nájdený aj reprodukčný úkryt P. pygmaeus, tiež v podobnom prostredí (Trebišov). Opatrenia na ochranu netopierov v budovách by mali zohľadňovat aj tento fakt.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159866

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.