Number of the records: 1  

Organic coatings containing polyaniline and inorganic pigments as corrosion inhibitors

 1. 1.
  0306980 - ÚMCH 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Kalendová, A. - Veselý, D. - Stejskal, Jaroslav
  Organic coatings containing polyaniline and inorganic pigments as corrosion inhibitors.
  [Organické nátěry obsahující polyanilin a anorganické pigmenty jako korozní inhibitory.]
  Progress in Organic Coatings. Roč. 62, č. 1 (2008), s. 105-116. ISSN 0300-9440. E-ISSN 1873-331X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : pigment * coating * corrosion
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.375, year: 2008

  Polyaniline (PANI) was synthesized by chemical oxidative polymerization of aniline in laboratory conditions. The main objective was to study the properties of organic coatings containing PANI and PANI in combination with other anti-corrosive pigments. The adhesion, barrier, and anti-corrosion properties of the coatings containing PANI and selected chemically active pigments were studied as well as the combination of PANI with zinc dust.

  Polyanilin (PANI)byl připraven chemickou oxidativní polymerizací anilinu v laboratorních podmínkách. Hlavním cílem bylo studovat vlastnosti organických nátěrů obsahujících PANI a PANI v kombinaci s dalšími antikorozními pigmenty. Přilnavost a bariérové a antikorozní vlastnosti nátěrů obsahujících PANI a vybrané chemicky aktivní pigmenty byly studovány, stejně tak jako kombinace PANI se zinkovým prachem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159857

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.