Number of the records: 1  

Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2008

 1. 1.
  0306941 - ÚT 2009 RIV CZ eng, cze G - Proceedings (international conference)
  Příhoda, Jaromír (ed.) - Kozel, K. (ed.)
  Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2008.
  [Konference Aktuální problémy mechaniky tekutin 2008.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i, 2008. 156 s. ISBN 978-80-87012-09-3.
  [Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2008. Praha (CZ), 20.02.2008-22.02.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : experimental and numerical modelling * turbulent flows
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  The topic of the conference was new trends in the field of computational and experimental fluid dynamics concentrated on the investigation of laminar, transitional and turbulent shear flows in external and internal aerodynamics and hydrodynamics, environmental aerodynamics, biomechanics and other applications.

  Námětem konference byly nové trendy v oblasti výpočetní a experimentální dynamiky tekutin se zaměřením na vyšetřování laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnější a vnitřní aerodynamice a hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších aplikacích.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159833

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.