Number of the records: 1  

Spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein particles repeatedly cycle through Cajal bodies

 1. 1.
  0306873 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Staněk, David - Přidalová, Jarmila - Novotný, Ivan - Huranová, Martina - Blažíková, Michaela - Wen, X. - Sapra, A.K. - Neugebauer, K.M.
  Spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein particles repeatedly cycle through Cajal bodies.
  [Sestřihové malé jaderné ribonukleoproteinové částice opakovně cyklují skrze Cajalova tělíska.]
  Molecular Biology of the Cell. Roč. 19, č. 6 (2008), s. 2534-2543. ISSN 1059-1524. E-ISSN 1939-4586
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA301/05/0601; GA ČR GA204/07/0133
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50390512
  Keywords : snRNP * Cajal bodies * splicing
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 5.558, year: 2008

  The Cajal body (CB) is a nuclear structure closely associated with import and biogenesis of small nuclear ribonucleoprotein particles (snRNPs). Here, we tested whether CBs also contain mature snRNPs and whether CB integrity depends on the ongoing snRNP splicing cycle. The data show that particular phases of the spliceosome cycle are compartmentalized in living cells, with reassembly of the tri-snRNP occurring in CBs.

  Cajalovo tělísko (CB) je jaderná struktura úzce svázaná s importem a biogenesí malých jaderných ribonukleotidových částic (snRNP). Testovali jsme, zda CB obsahuje vyzrálé snRNP a zda jeho integrita závisí na probíhajícím sestřihovém cyklu snRNP. Výsledky naznačují, že určité fáze tohoto cyklu probíhají v živých buňkách odděleně, přičemž ke skládání tri-snRNP dochází právě v CB.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159778

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.