Number of the records: 1  

Cytotoxicity, mutagenicity, cellular uptake, DNA and glutathione interactions of lipophilic trans-platinum complexes tethered to 1-adamantylamine

 1. 1.
  0306732 - BFÚ 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Halámiková, Anna - Heringová, Pavla - Kašpárková, Jana - Intini, F.P. - Natile, G. - Nemirovski, A. - Gibson, D. - Brabec, Viktor
  Cytotoxicity, mutagenicity, cellular uptake, DNA and glutathione interactions of lipophilic trans-platinum complexes tethered to 1-adamantylamine.
  [Cytotoxicita, mutagenicita, buněčný příjem, interakce s DNA a glutathionem lipofilních komplexů transplatiny připojených k 1-adamantylaminu.]
  Journal of Inorganic Biochemistry. Roč. 102, 5-6 (2008), s. 1077-1089. ISSN 0162-0134. E-ISSN 1873-3344
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/05/2030; GA MZd(CZ) NR8562; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA MŠMT(CZ) LC06030
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : DNA * platinum * cancer
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 3.133, year: 2008

  Cytotoxicity and mutagenicity of trans,trans,trans-[PtCl2(CH3COO)2(NH3)(1-adamantylamine)] [trans-adamplatin(IV)] and its reduced analog trans-[PtCl2(NH3)(1-adamantylamine)] [trans-adamplatin(II)] were examined. A notable feature of the growth inhibition studies was the remarkable circumvention of both acquired and intrinsic cisplatin resistance by the two lipophilic trans-compounds. The results also demonstrate that trans-adamplatin(II) exhibits DNA binding mode markedly different from that of ineffective transplatin.

  Byly studovány cytotoxicita a mutagenicita komplexů of trans,trans,trans-[PtCl2(CH3COO)2(NH3)(1-adamantylamine)] [trans-adamplatin(IV)] and its reduced analog trans-[PtCl2(NH3)(1-adamantylamine)] [trans-adamplatin(II)]. Pozoruhodným rysem studií zaměřených na inhibici růstu buněk bylo pozoruhodné obejití jak zíkané tak vlastní rezistence k cisplatině. Výsledky také ukazují, že komplex trans-adamplatin(II) vykazuje vazebné vlastnosti k DNA výrazně odlišné ve srovnání s cisplatinou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159681

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.