Number of the records: 1  

Compatibilization of PP/PE blends and scraps with Royalene: Mechanical properties, SAXS, and WAXS

 1. 1.
  0306725 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Nedkov, T. - Lednický, František - Mihailova, M.
  Compatibilization of PP/PE blends and scraps with Royalene: Mechanical properties, SAXS, and WAXS.
  [Kompatibilizace směsí a recyklátů PP/PE s přídavkem Royalene: Mechanické vlastnosti, SAXS a WAXS.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 109, č. 1 (2008), s. 226-233. ISSN 0021-8995. E-ISSN 1097-4628
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06097
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : polyolefins * blends * compatibilization * recycling * morphology
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.187, year: 2008

  PP/PE 93/7 model virgin blends and recycled scraps were compatibilized with Royalene (EPDM/PE 65/35 blend) and mechanically tested. No differences in impact and tensile properties between them were found. However, the tensile-impact strength increased almost twice with 10%-compatibilized sample in comparison with uncompatibilized ones. The yield stress of blends containing 10% Royalene decreased to 75-80% of the original value. The elongation at break and elongation at yield do not depend on the compatibilizer concentration. The compatibilizer does not influence the degree of crystallinity (WAXS data) of the blends either. Vickers microhardness is in good agreement with Tabor's relationship. The differences between long periods of HDPE in Royalene and LDPE in PP/PE blends proved PE/EPDM interaction. The interaction plays a key role in the toughening of PP/PE blends.

  Modelové a recyklované směsi PP/PE 93/7 byly kompatibilizovány přídavkem Royalene (směs EPDM/PE 65/35) a mechanicky testovány. Nebyly nalezeny rozdíly v houževnatosti a pevnosti mezi modelovými směsmi a recykláty. Kompatibilizací (10%) se houževnatost zvyšuje téměř dvakrát, mez kluzu se snižuje na 75-80%,což koreluje s hodnotami mikrotvrdosti. Tažnost, deformace na mezi kluzu ani krystalinita nezávisí na koncentraci kompatibilizátoru. Naměřená Vickersova mikrotvrdost dobře vyhovuje Taborovu vztahu. Rozdíly v hodnotách dlouhé periody HDPE v Royalenu a LDPE ve směsích PP/PE dokazují interakci mezi PE a EPDM, jež je klíčová pro zvýšení houževnatosti směsí PP/PE.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004580

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.