Number of the records: 1  

The electronic properties of the interface between nickel phthalocyanine and a PEDOT:PSS film

 1. 1.
  0306616 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Petraki, F. - Kennou, S. - Nešpůrek, Stanislav
  The electronic properties of the interface between nickel phthalocyanine and a PEDOT:PSS film.
  [Elektronické vlastnosti přechodu mezi ftalocyaninem niklu a tenké vrstvy PEDOT:PSS.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 103, č. 3 (2008), 033710/1-033710/6. ISSN 0021-8979. E-ISSN 1089-7550
  R&D Projects: GA AV ČR KAN401770651; GA MŠMT OC 138
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : NiPC * PEDOT:PSS * XPS
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 2.201, year: 2008

  Thin films of nickel phthalocyanine (NiPc) were deposited on an as-received and on a mildly sputtered PEDOT:PSS film by spin coating on fluorine tin oxide coated glass. The electronic properties of the PEDOT:PSS surface, both as loaded and upon thermal treatment and sputtering, as well as of the interfaces between NiPc and PEDOT:PSS are studied by X-ray and UV photoelectron spectroscopies in order to investigate both the electronic and the chemical properties of the materials.

  Tenké vrstvy ftalocyaninu niklu byly deponovány pomocí rotačního nanášení na fluorovaném ITO skle a na skle potaženém vrstvou PEDOT:PSS. Elektronové vlastnosti povrchu PEDOT:PSS a povrchu po termické úpravě, vrstev připravených naprašováním a přechodu mezi ftalocyaninem niklu a PEDOT:PSS byly studovány pomocí X- a UV-fotoelektronové spektroskopie k získání informací o elektronových a chemických vlastnostech zmíněných materiálů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159591

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.