Number of the records: 1  

Fracture behaviour and cleavage initiation in hypoeutectoid pearlitic steel

 1. 1.
  0306608 - ÚFM 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Holzmann, Miloslav - Jurášek, L. - Dlouhý, Ivo
  Fracture behaviour and cleavage initiation in hypoeutectoid pearlitic steel.
  [Lomové chování a štěpná iniciace podutektoidních perlitických ocelích.]
  International Journal of Fracture. Roč. 148, č. 1 (2007), s. 13-28. ISSN 0376-9429. E-ISSN 1573-2673
  R&D Projects: GA AV ČR IAA200410502; GA AV ČR 1QS200410502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : cleavage fracture * fracture initiation * pearlitic steel
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Impact factor: 1.003, year: 2007
  http://www.springerlink.com/content/2h8167l167436165/fulltext.pdf

  The micromechanism of cleavage fracture in hypoeutectoid pearlitic R7T steel, commonly used for producing railway wheels, was investigated. Standard Charpy V-notch specimens were used in order to analyse the fracture at quasistatic and impact loading. Finite element 3D calculations were performed and the elastic-plastic behaviour of notched bars up to the fracture was simulated. Fractographic analysis was carried out in order to investigate the origin of cleavage initiation and its distance from the notch root. Independence of cleavage fracture stress on temperature evidenced the micromechanism of cleavage fracture to be microcrack propagation-controlled. For the investigated blunt-notched bend bars, an active volume exists ahead of the notch root in which pearlite colony-associated initiation is located. The cleavage fracture is thus governed by sites lying in the active volume predetermined by critical values of stress, strain and triaxiality.

  Příspěvek je orientován na výzkum mikromechanismů štěpného lomu v podeutektoidní R7T oceli, běžně využívané pro výrobu železničních dvojkolí. Pro analýzu lomového chování byla použita standardní tělesa typu Charpy zatěžovaná staticky a dynamicky. Výpočty metodou konečných prvků byly zaměřeny na elastoplastickou analýzu lomu těchto vrubovaných těles. Detailní fraktografická analýza zkušebních těles byla zaměřena na identifikaci mechanismu nukleace štěpení a určení vzdálenosti iniciačního místa od kořene vrubu. Byla potvrzena vhodnost tří-kriteriálního mikromechanického modelu iniciace štěpného lomu. Nezávislost štěpného lomového napětí na teplotě potvrdila štěpný lom kontrolovaný šířením. Pro studovaná tělesa s vrubem bylo potvrzeno, že existuje aktivní objem pod kořenem vrubu, ve kterém jsou lokalizovány perlitické kolonie spojené s iniciací. Iniciace štěpného lomu je tak kontrolována místy ležícími v aktivním objemu vymezenými kritickými hodnotami napětí, deformace a triaxiality.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159585

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.