Number of the records: 1  

Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study

 1. 1.
  0306544 - GFÚ 2008 RIV IL eng J - Journal Article
  Mikulecký, M. - Střeštík, Jaroslav
  Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study.
  [Mozková mrtvice versus sluneční a geomagnetická aktivita: studie pomocí zkřížené regrese.]
  Israel Medical Association Journal. Roč. 9, č. 12 (2007), s. 835-838. ISSN 1565-1088. E-ISSN 1565-1088
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : cerebral infarction * solar activity * geomagnetic activity * cross-regression
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography
  Impact factor: 0.577, year: 2007

  The 16 years long time series of monthly frequencies of cerebral infarctions observed in Nové Zámky, Slovakia, was cross-correlated to time series of solar and geomagnetic activity. A negative correlation was found for time shifts up to almost one year. It is concluded that these factors do not support the occurrence of the mentioned disease. Instead, an opposite relation appears to be true.

  Řada měsíčních počtů mozkových mrtvic sledovaná v nemocnici Nové Zámky, Slovensko, v délce 16 let byla korelována s časovými řadami sluneční a geomagnetické aktivity. Pro časové posuvy až do jednoho roku byla nalezena záporná korelace. Z toho plyne, že tyto faktory nepodporují výskyt zmíněného onemocnění. Naopak, ukazuje se obrácený vztah.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159536

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.