Number of the records: 1  

Peculiar transient phenomena observed by HF Doppler sounding on infrasound time scales

 1. 1.
  0306521 - ÚFA 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Chum, Jaroslav - Laštovička, Jan - Šindelářová, Tereza - Burešová, Dalia - Hruška, František
  Peculiar transient phenomena observed by HF Doppler sounding on infrasound time scales.
  [Zvláštní přechodné jevy pozorované Dopplerovskými měřeními na časových škálách infrazvuku.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 70, č. 6 (2008), s. 866-878. ISSN 1364-6826. E-ISSN 1879-1824
  R&D Projects: GA ČR GA205/04/2110; GA ČR GA205/07/1367
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517
  Keywords : Acoustic-gravity waves * Ionospheric effects on radio waves * Ionospheric dynamics * Ionospheric disturbances * Wave propagation
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Impact factor: 1.667, year: 2008

  Compared to investigations of the influence of gravity and planetary waves on the ionosphere, the effects of infrasound variations have not been studied very much in the last 20 years. Here we present some recent results on peculiar transient phenomena occurring at infrasound timescales, as observed by HF Doppler sounding. First, we present examples of S-shaped traces. We show that S-shape phenomena appear to be concentrated near sunset and sunrise. We also discuss their relationship to gravity and infrasound waves. Then we show rare patterns with Doppler shifts corresponding to quasi-linear shape (QLS) phenomena in the time–frequency space. Their slope may be positive or negative. We discuss the possible origin of such a phenomenon. Several potential sources of QLSs were excluded, such as aircrafts, satellites, bolides, meteors, meteorites, thunderstorms or geomagnetic storms. We speculate that QLSs may correspond to the radio waves in the Z-mode reflected at the upper hybrid resonance frequency.

  Ve srovnání s gravitačními a planetárními vlnami, byly efekty infrazvuku na ionosféru v posledních 20 letech méně studovány. Představujeme zvláštní přechodné jevy pozorované Dopplerovskými měřeními na časových škálách infrazvuku. Zaprvé jsou to signály, které v Doplerovském spektrogramu vytváří písmeno S. Ukazujeme, že se vyskytují nejčastěji kolem východu či západu Slunce. Diskutujeme jejich možný vztaj ke gravitačním či akustickým vlnám. Za druhé představujeme vzácné jevy mající v Dopplerovských spektrogramech kvazi-lineární tvar; jejich sklon může být pozitivní i negativní. Diksutujeme jejich původ. Vyloučili jsme odraz od letadel, družic, meteoritů i efekty bouřek. Jako možné spekulativní vysvětlení uvádíme odraz vln transformovaných v ionosféře do Z modu na frekvenci horní hybridní resonance.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159520

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.