Number of the records: 1  

Contribution to Analysis of Steady-State Operation of Single-Phase Induction Motors

 1. 1.
  0306449 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Schreier, Luděk - Bendl, Jiří - Chomát, Miroslav
  Contribution to Analysis of Steady-State Operation of Single-Phase Induction Motors.
  [Příspěvek k analýze ustáleného chodu jednofázových asynchronních motorů.]
  International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: Brno University of Technology, 2007, s. 88-91. ISBN 978-80-214-3560-5.
  [Low Voltage Electrical Machines. Brno (CZ), 12.11.2007-13.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA102/06/0215
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20570509
  Keywords : single-phase induction motor * ripple torques
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  Single-phase induction motor are widely used in industrial applications due to their robustness, reliability and low cost. Nevertheless, they have also some disadvantages, for example ripple torques.The presented paper deals with the analysis of the properties of such machines. The possibility of reducing the pulsating components of the torque is investigated.

  Využití jednofázových asynchronních motorů v průmyslových aplikacích je velké z důvodů jejich odolnosti, spolehlivosti a nízké ceně. Jednou z jejich nevýhod je vznik pulzačních momentů. V práci je provedena analýza vlastností těchto strojů a na jejím základě jsou vyšetřovány možnosti redukce pulzačních momentů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159472

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.