Number of the records: 1  

Quine: nejen gavagai

 1. 1.
  0306279 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Marvan, Tomáš (ed.) - Dostálová, L. (ed.)
  Quine: nejen gavagai.
  [Quine: not only gavagai.]
  Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. 122 s. ISBN 978-80-7043-638-7
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Quine * analytical philosophy * analytic/synthetic
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Sborník, jehož impulsem byla konference o Quinově díle uspořádaná v roce 2007 na katedře filosofie Západočeské university v Plzni. Knihu tvoří pět článků, které mapují různé aspekty Quinova filosofického odkazu. Jak naznačuje název knihy, články se věnují i jiným tématům než znovu a znovu probírané tezi o neurčitosti překladu. Obsahuje práce P. Materny, J. Peregrina, T. Hříbka, J. Hvoreckého a T. Marvana

  A conference proceedings based on a workshop on Quine’s philosophy that took place in 2007 at the Department of Philosophy, University of West Bohemia in Pilsen. The book consists of five papers which address various aspects of Quine’s philosophical legacy. As the title suggests, the papers deal with other topics than the notorious indeterminacy of translation thesis. The papers were written by P. Materna, J. Peregrin, T. Hříbek, J. Hvorecký and T. Marvan.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159351

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.