Number of the records: 1  

Trendy v časových oknech jako rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

 1. 1.
  0306278 - ÚI 2008 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Nováková, L. - Karel, F. - Aubrecht, P. - Tomečková, Marie - Rauch, Jan - Štěpánková, O.
  Trendy v časových oknech jako rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.
  [Trends in Time Windows as Risk Factors of Cardiovascular Diseases.]
  Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008 - (Snášel, V.), s. 148-159. ISBN 978-80-227-2827-0.
  [Znalosti 2008. Annual Conference /7./. Bratislava (SK), 13.02.2008-15.02.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA201/05/0325; GA AV ČR 1ET101210513; GA AV ČR 1ET200300413
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : časové řady * asociační pravidla * kardiovaskulární onemocnění
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

  Článek se zabývá daty získanými v rámci longitudinální studie STULONG a hledá způsob, jak charakterizovat časový průběh fyziologických parametrů a jeho vliv na to, zda se klinicky manifestuje kardiovaskulární onemocnění. K tomuto účelu navrhuje nový způsob definice odpovídajících atributů pomocí metody časových okem a diskretizace trendů. Takto získané atributy jsou použity pro identifikaci zajímavých podskupin, v nichž se výrazně liší frekvence zdravých a nemocných pacientů ve srovnání s celou skupinou pacientů. Jako nástroje pro hledání podskupin jsou použity LispMiner a heuristický nástroj pro hledání ordinálních asociačních pravidel, jejichž výsledky jsou porovnávány.

  The data of longitudinal epidemiological study STULONG are used to search the way to describe the physiological characteristics in the time and its influence on the manifestation of cardiovascular diseases. New kind of definition of attributes by means of method of time windows and in terms of discrete function of trends is proposed. LispMiner is implemented to search the subgroups of patients and heuristics to search the association rules. Their results and consequences are compared
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159350

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.