Number of the records: 1  

Reperfusion Therapy in ST-segment Elevation Myocardial Infarction – Data from a Pilot Registry of Myocardial Infarction

 1. 1.
  0306276 - ÚI 2008 RIV CZ eng J - Journal Article
  Monhart, Z. - Faltus, Václav - Grünfeldová, H. - Kadlečková, A. - Ryšavá, D. - Velimský, T. - Ballek, J. - Hubač, J. - Janský, P. - Zvárová, Jana
  Reperfusion Therapy in ST-segment Elevation Myocardial Infarction – Data from a Pilot Registry of Myocardial Infarction.
  [Hodnocení reperfuzní léčby u pacientů v akutní fázi infarktu myokardu s elevací ST-segmentu (STEMI) v pilotním registru infarktu myokardu.]
  Cor et Vasa. Roc. 50, c. 2 (2008), s. 55-59. ISSN 0010-8650
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M06014
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : myocardial infarction * reperfusion therapy * mortality
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

  Methods: A total of 744 consecutive patients with STEMI from years 2003–2006 were included in the study. Also, data on their demographics and reperfusion strategy were collected. An assessed clinical outcome was in-hospital mortality. Results: The mean age of STEMI patients was 66.9 +/- 2.6 years. The vast majority were men (62.4%). A total of 68.6% STEMI patients received primary reperfusion treatment, 97.0% of them were referred for PPCI and 3.6% were treated with fibrinolytic therapy. Women and elderly patients were less likely to receive reperfusion therapy. The in-hospital mortality was 11.3% for all STEMI patients; 3.5% in reperfused and 25.7% in non-reperfused group (p < 0.001). When adjusting for age, the effect of reperfusion therapy remained significant. Conclusions: In-hospital mortality was significantly reduced in a subgroup of patients who underwent primary reperfusion treatment (PPCI or fibrinolytic therapy).

  Metoda: Do studie bylo zařazeno celkem 744 po sobě jdoucích pacientů se STEMI v letech 2003–2006. Byly shromážděny i jejich demografické údaje a informace o reperfuzí strategii. Hodnoceným klinickým parametrem byla nemocniční mortalita. Výsledky: Průměrný věk pacientů se STEMI byl 66,9 +/-12,6 let. V převážné většině se jednalo o muže (62,4 %). Primární reperfuzí léčba byla provedena celkem u 68,6 % pacientů se STEMI, 97,0 % jich bylo indikováno k provedení PPKI a 3,6 % jich bylo léčeno fibrinolýzou. U žen a starších nemocných existovala menší pravděpodobnost, že u nich bude provedena reperfuzní léčba. Nemocniční mortalita u všech pacientů se STEMI dosáhla 11,3 %; z toho 3,5 % ve skupině s reperfuzí a 25,7 % ve skupině bez reperfuze (p < 0,001). Po korekci na věk zůstal účinek repefuzní léčby statisticky významný. Závěry: V podskupině nemocných, u nichž byla provedena reperfuzí léčba (PPKI nebo fibrinolytická terapie) byla nemocniční mortalita statisticky významně snížena.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159349

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.