Number of the records: 1  

The Davidson—Quine Dispute on Meaning and Knowledge: A Concise Guide

 1. 1.
  0306266 - FLÚ 2008 RIV CZ eng J - Journal Article
  Marvan, Tomáš
  The Davidson—Quine Dispute on Meaning and Knowledge: A Concise Guide.
  [Davidsonova debata s Quinem o povaze významu a poznání: stručný průvodce.]
  Teorie vědy. 16/29, č. 1 (2007), s. 113-128. ISSN 1210-0250. E-ISSN 1804-6347
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Quine * epistemology * Davidson
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  The paper adresses the debate between Donald Davidson and W. V. O. Quine on the nature of meanings and knowledge. It is argued that Davidson's misgivings, though interesting, are not devastating for Quine's version of empiricism, which is not easily translatable into traditional philosophical categories.

  Článek se zabývá debatou mezi Donaldem Davidson a W. V. O. Quinem o povaze významů a poznání. Autor dokazuje, žer Davidsonova kritika, jakkoli zajímavá, není zdrcující pro Quinovu verzi empirismu, jež není snadno přeložitelná do tradičních filosofických kategorií.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159341

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.