Number of the records: 1  

Sealing of open dentinal tubules by laser irradiation: AFM and SEM observations of dentine surfaces

 1. 1.
  0306255 - FZÚ 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Kubínek, R. - Zapletalová, Z. - Vůjtek, M. - Novotný, R. - Kolářová, H. - Chmelíčková, Hana - Peřina, Jan
  Sealing of open dentinal tubules by laser irradiation: AFM and SEM observations of dentine surfaces.
  [Uzavření otevřených dentinových tubulů laserovým zářením: pozorování dentinových povrchů metodami AFM a SEM.]
  Journal of Molecular Recognition. Roč. 20, - (2007), s. 476-482. ISSN 0952-3499. E-ISSN 1099-1352
  Grant - others:GA MZd(CZ) NK7710; MŠMT(CZ) 1M0512
  Program: 1M
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : Nd-YAG laser * atomic-force microscopy * hypersensitivity
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 3.767, year: 2007

  Dentin of human teeth is a vital hydrated tissue. It is strongly sensitive to dehydration and drying that are commonly used in preparation of samples for scanning electron microscopy. Experience in examination of dentine surfaces of extracted human third molars using contact mode atomic force microscopy under moist conditions is described. The examined dentine surfaces are modified by laser radiation produced by a pulsed Nd:YAG laser that leads to sealing of open dentinal tubules under suitable conditions that are reached after covering dentine surfaces with dye agents. Out of four investigated dye agents erythrosin solution in water has been found the most suitable and the lower and upper limits of pulse energies for sealing of dentinal tubules have been set.

  Dentin lidských zubů je živá tkáň silně citlivá na dehydrataci a vysušení, které se používají při pozorování skenujícím elektronovým mikroskopem. Jsou popsány zkušenosti z pozorování dentinových povrchů extrahovaných lidských třetích molárů pomocí kontaktního módu mikroskopu atomových sil.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159332

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.