Number of the records: 1  

Mechanisms of neurogenic pulmonary edema development

 1. 1.
  0306241 - ÚEM 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šedý, Jiří - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav - Jendelová, Pavla - Syková, Eva
  Mechanisms of neurogenic pulmonary edema development.
  [Mechanismy vzniku neurogenního plicního edému.]
  Physiological Research. Roč. 57, č. 4 (2008), s. 499-506. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC554; GA ČR GA309/06/1246; GA MŠMT 1M0538
  Grant - others:GA MZd(CZ) 1A8697; GA MZd(CZ) NR8339
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : Neurogenic pulmonary edema * Rat * Lung
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 1.653, year: 2008

  This review provides an overview of actual opinions on the etiopathogenesis of neurogenic pulmonary edema. In this paper, the role of increased intracranial pressure, sympathetic hyperactivity, augmentation of central blood volume, increase of capillary hydrostatic pressure and decrease in the pulmonary venous return in the cascade of neurogenic pulmonary edema development are discussed.

  Tento souborný článek podává přehled aktuálních názorů na etiopatogenezi neurogenního plicního edému. V článku je diskutována role zvýšeného intrakraniálního tlaku, hyperaktivace sympatiku, centralizace oběhu, zvýšení kapilárního plicního hydrostatického tlaku a snížení plicního cévního návratu v kaskádě vzniku neurogenního plicního edému.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159324

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.