Number of the records: 1  

Deadbeat Response is l_2 Optimal

 1. 1.
  0306224 - ÚTIA 2010 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Kučera, Vladimír
  Deadbeat Response is l_2 Optimal.
  [Řízení na konečný počet kroků je kvadraticky optimální.]
  Proceedings of the 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. New York: IEEE, 2008 - (Briffa, J.; Tabus, I.), s. 154-157. ISBN 978-1-4244-1687-5; ISBN 978-1-4244-1688-2.
  [The 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. St. Julians (ML), 12.03.2008-14.03.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : linear systems * finite impulse response * L_2 norm minimization
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory

  A typical linear control strategy in discrete-time systems, deadbeat control produces transients that vanish in finite time. On the other hand, the linear-quadratic control stabilizes the system and minimizes the l2 norm of its transient response. Quite surprisingly, it is shown that deadbeat systems are l2 optimal, at least for reachable systems.

  Typickou strategií při řízení lineárních systémů je řízení na konečný počet kroků, které ukončí odezvu systému v konečném čase. Jinou strategií je lineárně-kvadratické řízení, které stabilizuje systém a minimalizuje normu l2 jeho odezvy. Překvapivě je ukázáno, že řízení na konečný počet kroků je optimální ve smyslu normy l2, alespoň pro dosažitelné systémy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004567

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.