Number of the records: 1  

Vnímání prostoru: Uvedení do problematiky

 1. 1.
  0305983 - PSÚ 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Šikl, Radovan - Šimeček, Michal
  Vnímání prostoru: Uvedení do problematiky.
  [Visual space perception: Introduction.]
  Kognice 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, Universita Hradec Králové, 2005, s. 145-150. ISBN 80-7041-523-1.
  [Kognice 2005. Hradec Králové (CZ), 12.09.2005-13.09.2005]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504
  Keywords : depth perception * environment * interdisciplinary study
  Subject RIV: AN - Psychology

  Tématika vnímání prostoru je pravděpodobně nejdůkladněji prostudovanou oblastí zrakového vnímání. V průběhu historie se opakovaně ocitala v centru zájmu malířství, filozofie, geometrie, astronomie, fyziologie a stála i u zrodu psychologie jako samostatné vědecké disciplíny. V příspěvku se pokusíme posluchače ve zkratce seznámit s hlavními okruhy problémů, které jsou studovány, používanými metodami výzkumu a některými výsledky, které vypovídají o charakteristických zkresleních člověka při percepčním zachycení prostorových konfigurací. Zmíníme se rovněž o vlastních výzkumech, které byly zaměřeny na hledání vztahu mezi jednotlivými deskriptory vizuálního/optického prostoru (velikost, vzdálenost, umístění, orientace) a na pokus o kvantifikaci parametrů optického prostoru ve vztahu k prostoru fyzikálnímu/reálnému.

  The topic visual space perception is widely investigated for a long time. During the history, it was of the principle interest for philosophy, visual arts, geometry, optics, physiology and other disciplines. Also, in the times beginning of psychology as a science, the research was often concerned with the questions related to depth perception. In this paper, we introduce the principle questions studied in the field together with the experimental methods used and characteristic results. Finally, we present our own research focused on trade-off between particular spatial descriptors and on selected aspects of the relationship between visual and physical space.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159103

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.