Number of the records: 1  

Origin of the linear term in the pseudo-spin Hamiltonian of compositionally graded ferroelectrics

 1. 1.
  0305937 - FZÚ 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Klíč, Antonín - Marvan, M.
  Origin of the linear term in the pseudo-spin Hamiltonian of compositionally graded ferroelectrics.
  [Původ lineárního členu v pseudospinovém hamiltoniánu kompozičně gradovaných feroelektrik.]
  Journal of Electroceramics. Roč. 20, - (2007), s. 59-64. ISSN 1385-3449. E-ISSN 1573-8663
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520
  Keywords : compositionally graded ferroelectrics * long-range forces * transverse Ising model
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.503, year: 2007

  This paper is devoted to the microscopic theory of compositionally graded ferroelectrics (CGF). From a simple microscopic picture of CGF we deduce the so called transverse Ising pseudo-spin model. We show that for inhomogeneous material it is necessary to modify the Ising Hamiltonian by addition of the linear term in pseudo-spins. The influence of long-range forces is discussed.

  Tento článek je věnován mikroskopické teorii kompozičně gradovaných feroelektrik (CGF). Na základě jednoduchého mikroskopického popisu CGF jsme odvodili tzv. transverzální Isingův pseudospinový model. Ukázali jsme, že pro nehomogenní materiál je potřeba Isingův hamiltonián doplňit o lineární člen v pseudospinech. Je diskutován vliv dalekodosahových sil.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159060

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.