Number of the records: 1  

Impact of Seed Structure Modification on the Rate

 1. 1.
  0305705 - ÚCHP 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Rochová, Kristina - Sovová, Helena - Sobolík, Václav - Allaf, K.
  Impact of Seed Structure Modification on the Rate.
  [Účinek modifikace struktury semen na rychlost extrakce superkritickým CO2.]
  Journal of Supercritical Fluids. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 211-218. ISSN 0896-8446. E-ISSN 1872-8162
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) GA104/06/1174
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : dic process * supercritical extraction * porosity
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 2.428, year: 2008

  Internal structure of soybeans was modified by the instantaneous controlled pressure drop process (DIC) when the material is heated by saturated steam for a short period of time and then rapidly evacuated. The bursting evaporation of moisture from all the mass of material caused by the pressure drop blows cavities in the material, breaks their walls and thus enhances subsequent extraction of oil from soybeans. Both the whole beans and milled beans and both the DIC-treated and non-treated beans were extracted with supercritical CO2 at 280 bar and 40 ºC. The extraction yield was measured and simulated by three mathematical models and equilibrium and mass transfer parameters were evaluated. The pore size distribution was measured as well. The results show formation of micropores in the beans by the DIC treatment and a substantial increase in the rate of extraction controlled by intraparticle diffusion.

  Vnitřní struktura sójových bobů byla modifikována prudkým řízeným poklesem tlaku (procesem DIC), kdy je materiál krátce ohříván nasycenou párou a pak prudce odtlakován. Při poklesu tlaku se z celého objemu rychle odpařuje vlhkost, kavity v materiálu se roztáhnou a jejich stěny praskají, a tím se usnadňuje následná extrakce oleje ze sójových bobů. Celé iumleté boby jak zpracované DIC procesem, tak neošetřené, byly extrahovány superkritickým CO2 při 280 bar a 40 ºC. Výtěžek oleje byl měřen a simulován třemi matematickými modely. Bylo změřeno i rozdělení velikosti pórů. Výsledky dokazují, že procesem DIV vznikají v bobech mikropóry a že je tím podstatně urychlena extrakce řízená vnitřní difuzí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158905

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.