Number of the records: 1  

Psychosociální souvislosti osobní pohody

 1. 1.
  0305666 - PSÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Blatný, Marek - Dosedlová, J. - Kebza, V. - Šolcová, Iva
  Psychosociální souvislosti osobní pohody.
  [Psychosocial context of well-being.]
  Brno: Masarykova universita: Brno: Nakladatelství MSD, 2005. 109 s. ISBN 80-86633-35-7
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504
  Keywords : Well-being * psychosocial context
  Subject RIV: AN - Psychology

  Kniha shrnuje výsledky studií věnovaných osobní pohodě, které vznikly na půdě Psychologické ústavu AV ČR a v rámci společných projektů s Psychologickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Státním zdravotním ústavem. První část knihy je věnována teoretickým otázkám osobní pohody. Vladimír Kebza a Iva Šolcová podávají základní rozbor současných poznatků o osobní pohodě, Jaroslava Dosedlová se zabývá významným, avšak u nás dosud méně zkoumaným konstruktem v oblasti psychologie osobní pohody - optimismem; jde o první souhrnnou práci k tématu v českém písemnictví. Druhá část knihy obsahuje původní empirické studie autorů. Iva Šolcová a Vladimír Kebza seznamují s výsledky studie faktorů osobní pohody u reprezentativního souboru české dospělé populace, Marek Blatný shrnuje výsledky několika studií věnovaných osobnostním předpokladům osobní pohody.

  The book gives overview of findings from studies carried out within common projects of Inst of Psychology of Academy of Sciences, Inst of Psychology, Faculty of Arts of Masaryk University and National Inst of Public Health. The first part of the book is devoted to theoretical questions of well-being, the second part contains original empirical studies of authors.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158884

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.