Number of the records: 1  

Assertive toddler, self-efficacious adult: Child temperament predicts personality over 40 years

 1. 1.
  0305660 - PSÚ 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Blatný, Marek - Jelínek, Martin - Osecká, Terezie
  Assertive toddler, self-efficacious adult: Child temperament predicts personality over 40 years.
  [Průbojné batole, sebevědomý dospělý: Dětský temperament predikuje osobnost i po 40ti letech.]
  Personality and Individual Differences. Roč. 43, č. 8 (2007), s. 2127-2136. ISSN 0191-8869. E-ISSN 1873-3549
  R&D Projects: GA ČR GA406/06/1408
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504
  Keywords : Personality stability and change * early child temperament * adult personality
  Subject RIV: AN - Psychology
  Impact factor: 1.400, year: 2007

  The study deals with the prediction of adult personality from behaviors observed in the nursling and toddler stages. The sample consisted of 83 participants (35 men and 48 women aged from 38 to 44 years) who had taken part in the longitudinal research of children and agreed to participate in the follow-up study of adults. For description of child behavior the set of 34 rating scales was used during each testing session. Factor analysis with mean scores of rating scales for the age of 12 to 30 months yielded 3 factors: positive affectivity, negative affectivity, and disinhibition. Only child disinhibition showed to be significant predictor of adult personality characteristics: disinhition is connected to extraversion and generalized self-efficacy. We suggest that a modest connection between child temperament and adult personality characteristics is due to the fact that personality formation is largely influenced by social factors. The finding that the child disinhibition holds – as the only one – a certain connection with personality traits in adulthood we explain by the fact that this dimension is most purely temperamental trait, activity being its substantial component.

  Studie se zabývá možnostmi predikce osobnosti v dospělosti na základě dětského chování v kojeneckém a batolecím období. Soubor představovalo 83 osob (35 mužů a 48 žen), které se zúčastnily longitudinálního výzkumu dětí které souhlasily s účastí v navazujícím výzkumu dospělých. Dětské chování bylo hodnoceno experimentátorem v průběhu vyšetření na 34 deskriptivních škálách. Pomocí faktorové analýzy na průměrných skórech vybraných škál pro věkové období od 12 do 30 měsíců jsme identifikovali tři dimenze dětského temperamentu: pozitivní afektivitu, negativní afektivitu a inhibici/disinhibici. Pouze dětská disinhibice je signifikantním prediktorem osobnostních charakteristik v dospělosti: disinhibovanost predikuje extraverzi a generalizované self-efficacy. Malý vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností je podle našeho názoru podmíněn tím, že utváření osobnosti je ve značné míře ovlivňováno sociálními faktory. Skutečnost, že disinhibice si jako jediná udržuje určitý vztah k osobnostním rysům v dospělosti, vysvětlujeme tím, že tato dimenze, jejíž hlavní komponentou je aktivita, představuje nejvíce formální dimenzi temperamentu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158879

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.