Number of the records: 1  

Identification of parameters of mechanical systems with dissipation layer

 1. 1.
  0212002 - UT-L 20010254 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Pešek, Luděk
  Identification of parameters of mechanical systems with dissipation layer.
  Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001 - (Poživilová, A.; Masák, J.), s. 378 KB. ISBN 80-85918-64-1.
  [National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2001. Svratka (CZ), 14.05.2001-17.05.2001]
  Grant - others:ÚT AV ČR(XC) PP50345
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : disipace * slabá nelinearita * vrstvy
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Příspěvek pojednává o identifikaci parametrů nelineární reologické vazby, která je použita pro numerické modelování disipační vrstvy. Vrstva je uvažována jako elastomerická. Je zde presentována metodologie této identifikace a její testování na zkušebn případě prstence na visko-elastickém podkladě. Jako nelineární příspěvek vratné síly podkladu byla zvolena kubická funkce.

  The contribution deals with identification of parameters of non-linear reological couplings, which are used for numerical modelling of a dissipation layer. The layer is considered as elastomeric. The methodology for this identification is herein presented and tested on the study case of circular ring on visco-elastic layer cushioning. As a non-linear contribution to the elastic force of this coupling the cubic function was used.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0107551

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.