Number of the records: 1  

K modelování jevů vnitřní dynamiky soustav se silnými neanalytickými nelinearitami

 1. 1.
  0211860 - UT-L 20010112 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Škuderová, Alena
  K modelování jevů vnitřní dynamiky soustav se silnými neanalytickými nelinearitami.
  [To modelling of phenomenons of internal dynamics of systems with strong non-analytical nonlinearities.]
  Dynamika strojů 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001 - (Dobiáš, I.), s. 205-212. ISBN 80-85918-61-7.
  [National conference with international participation Dynamics of machines 2001. Praha (CZ), 06.02.2001-07.02.2001]
  Grant - others:ÚT AV ČR(XC) PP50337
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : nonlinear dynamics * parametric systems
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Cílem práce je vytvoření modelu páru čelních ozubených kol s elastickým uložením podpor, který by co nejvíce vystihoval reálnou skutečnost. Model uvažuje vliv pohybu v ložiskách nejen ve směru záběrové přímky, ale i v normálovém směru, tlumení a periodiky proměnnou tuhost zubů kol v záběru, třecí síly, možnou excentricitu ozubených kol nebo výrobní nepřesnosti zubových profilů a vlivy možných rázů v důsledku existence boční zubové vůle.

  The creation of model of two spur gears with elastic supports so, in order that to waht mostly approximate real fact, was the aim of this work. This model considers the influence of motion in bearings not only at direction of line of mesh, but and at al direction, the damping and periodically variable stiffness into the gear mesh, frictional forces, possibly eccentricity of gears or manufacturing inaccuracy of teeth profile and influences of impacts, caused by existence of backlash.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0107409

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.