Number of the records: 1  

Small aerodynamic facility with variable gas density

 1. 1.
  0211816 - UT-L 20010068 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mazur, Oton - Řehák, Vratislav
  Small aerodynamic facility with variable gas density.
  Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001 - (Poživilová, A.; Masák, J.), s. 331-332. ISBN 80-85918-64-1.
  [National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2001. Svratka (CZ), 14.05.2001-17.05.2001]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2076903
  Keywords : aerodynamic facility
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Malá aerodynamická trať s proměnnou hustotou proudícího plynu je experimentální zařízení pro výzkum přenosových jevů v proudech plynů a jejích směsí při různých hodnotách Reynoldsova čísla a Machova čísla proudění. V jistém rozmezí je možné tato čísla stavovat nezávisle, stejně jako molární koncentrace plynů ve směsi. Zařízení se uplatní při kalibraci malých pneumatických sond, průtokoměrů a jako zdroj regulovatelného objemového toku.

  The facility devoted for the investigation of transport phenomena in flow of gases and gas mixtures at various Reynolds and Mach numers and molar concentrations is described. This facility may also be used for caligration of pneumatic and hot-wire/fil robes as well as flowmeters.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0107365

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.