Number of the records: 1  

Poškození lidské lebky při dopravních nehodách

 1. 1.
  0210522 - UTAM-F 20033045 RIV SIGLE CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Jíra, Josef - Jírová, Jitka - Kalika, M. - Klečáková, J.
  Poškození lidské lebky při dopravních nehodách.
  [Injury of human skull during traffic accidents.]
  Doprava a telekomunikace pro 3.tisíciletí. Praha: ČVUT v Praze, 2003 - (Jírová, J.), s. 67-70. ISBN 80-01-02741-4.
  [Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha (CZ), 26.05.2003-27.05.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 210000024
  Keywords : human skull * injury * FE model
  Subject RIV: FI - Traumatology, Orthopedics

  Problém poranění lidské lebky při dopravních nehodách. Zjednodušený konečněprvkový model sestrojený na základě počítačové tomografie používáme pro analýzu stavu napjatosti lebečních kostí při koncentrovaném napětí a rovnoměrně rozloženém zatížení.

  Problem of injury of the human skull during traffic accidents. The simplified FE model is used for the analysis of displacements and stress state of the skull bone under the concentrated load or uniformly distributed load.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0106075

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.