Number of the records: 1  

Experimentální ověření eliminace vlivu eliptické polarizace interferujících vln na přesnost stanovení fázové funkce metodou krokování

 1. 1.
  0210503 - UTAM-F 20033025 RIV CZ cze J - Journal Article
  Dobiáš, J. - Minster, Jiří - Václavík, P.
  Experimentální ověření eliminace vlivu eliptické polarizace interferujících vln na přesnost stanovení fázové funkce metodou krokování.
  [Experimental verification of a method eliminating in moire-interferometry the influence of elliptical polarisation of interfering waves on the accuracy of phase function determination by phase-shifting technique.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 48, č. 1 (2003), s. 5-9. ISSN 0447-6441
  R&D Projects: GA ČR GA101/00/0941
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2071913
  Keywords : moire interferometry * elliptical polarisation * phase shifting
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Práce uvádí výsledky experimentálního ověření metody eliminace vlivu elipticity interferujících vln v moirové interferometrii užitím kombinace analytického řešení a přímého měření parametrů elipticky polarizovaných vln. Tento postup je možnou alternativou pro překonání nepříznivého vlivu elipticity prostředky méně náročnými ve srovnání s řešením optickým. Je popsán jednoduchý jednovětvový polarizační interferometr, který pro vytvoření definovaného fázového rozdílu interferujících vln využívá Ehringhausův kompensátor a čtvrtvlnovou fázovou destičku. Použitý polarizační interferometr umožňuje posoudit vliv rozdílných intenzit ozáření protisměrně elipticky polarizovaných interferujících vln i vliv jejich vázané vzájemné orientace.

  The paper presents results of an experimental verification of a method eliminating ellipticity of interfering waves in moiré interferometry through a combination of an analytical solution and a direct measurement of parameters of ellipticaly polarized waves in an interferometer. This approach represents a possible alternative for overcoming a contrary influence of ellipticity by means less demanding in comparison with an optical solution. A simple one beam polarization interferometer is introduced, employing an Ehringhaus compensator and a quarter-wave plate, to induce a definite phase shift between the beams. The interferometer makes it possible to assess both the influence of different irradiation intensities of opposite direction ellipticaly polarised waves and the effect of their mutually constrained orientation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0106056

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.