Number of the records: 1  

Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník

 1. 1.
  0209388 - USP-I 20033062 RIV CZ cze J - Journal Article
  Eliáš, Karel
  Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník.
  [Fundamental concept of proposed inheritance law codification in the new Civil Code.]
  Ad Notam. Roč. 9, č. 5 (2003), s. 97-104. ISSN 1211-0558
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7068917
  Keywords : inheritance law * Civil Code
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Předložený příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře podrobněji s koncepcí navržené úpravy dědění v novém občanském zákoníku, s návrhem úpravy nejdůležitějších institutů a základních normativních konstrukcí dedického práva i s hlavními důvody zaměření návrhu.

  The author presents in some detail the concept of the proposed codification of inherintance procedure in the new Civil Code, the proposed reglementation of the most important institutions and of the fundamental normative constructions of the law of inheritance and the basic principles of the concept of the draft.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0104947

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.