Number of the records: 1  

Vers l'application du droit international de l'environment

 1. 1.
  0209297 - USP-I 20020034 RIV CZ cze J - Journal Article
  Zástěrová, Jana
  Vers l'application du droit international de l'environment.
  České právo životního prostředí. Roč. 1, č. 1 (2001), s. 89-89. ISSN 1213-5542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7068917
  Keywords : Council of Europe * environment
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Činnost Rady Evropy v oblasti životního proistředí je v širší odborné veřejnosti u nás poměrně dostatečně známa. Budoucí aktivity Rady Evropy ve zkoumané oblasti se soustředí především na problematiku biologické diverzity i ochrany krajiny a jejich integrace do jednotlivých sektorových politik.

  Activities of the Council of Europe in the field of environment are fairly well known. The future activities of the Council of Europe in the field concentrate primarily on the problems of biological diversity and landscape protection and their integration into the policies of individual sectors.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0104856

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.