Number of the records: 1  

Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a v právu Evropských společenství

 1. 1.
  0209272 - USP-I 20020008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pauknerová, Monika
  Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a v právu Evropských společenství.
  [Companies in private international law - On the new developments in Czech and EC law.]
  Právník. Roč. 141, č. 3 (2002), s. 321-342. ISSN 0231-6625
  R&D Projects: GA ČR GA407/99/0077
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7068917
  Keywords : company law * EC law * collision norms
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Autorka článku poukazuje na to, že zatímco právní úprava obchodních společností v obchodním zákoníku je již do značné míry slučitelná s evropským právem, tak kolizněprávní úprava společností v českém právu se z hlediska trendů ubírá opačným směrem než v právu ES a v právu členských států EU.

  The author pounts out that while the codification of trading companies in Commercial Code is considerably compatible with EC law, the collision law trends of Czech legislation are contrary to EC law and the law of EC member states.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0104831

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.