Number of the records: 1  

Akcie

 1. 1.
  0209125 - USP-I 20000040 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Eliáš, Karel
  Akcie.
  [Shares.]
  X. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2000 - (Zoufalý, V.; Munková, J.), s. 101-124. ISBN 80-7201-233-9.
  [Karlovarské právnické dny /10./. Karlovy Vary (CZ), 15.06.2000-17.06.2000]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7068917
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Ve svém konferenčním příspěvku autor nejprve charakterizuje pojem akcie.Dále se zabývá podobou akcií, náležitostmi akcie, formou akcií a druhy akcií. Zdůrazňuje nutnost věnovat pozornost institutu akciových společností s ohledem na jejich hospodářský význam.

  In his conference paper the author first characterizes the notion of share. Further he deals with the form of shares, their essential features, forms and types. He emphasizes the necessity of affording attention to the institution of joint-stock companies because of their economic significance.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0104684

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.