Number of the records: 1  

GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy

 1. 1.
  0207568 - USMH-B 20000053 RIV CZ cze J - Journal Article
  René, Miloš
  GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy.
  [GIS technologies provide Internet and enterprise information system.]
  Zeměměřič : časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii. Roč. 7, 6-7 (2000), s. 34. ISSN 1211-488X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Subject RIV: BD - Theory of Information

  GIS technologie nabízejí rovněž řešení v podmínkách Internetu/Intranetu a správu prostorově orientovaných zdrojů pro celopodnikové informační systémy. Nové GIS programy umožňují skutečně otevřená řešení a integraci s komerčními celopodnikovými informačními systémy, které nabízejí společnosti SAP, BAAN a Oracle.

  GIS technologies provide also Internet/Intranet solutions and geospatial resource management in enterprise information systems. New GIS software offers truly open solutions and integration with commercial enterprise resource planning business solutions (SAP, Baan, Oracle).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0103135

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.