Number of the records: 1  

Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce

 1. 1.
  0183191 - UGN-S 20033060 RIV CZ cze B - Monography
  Kaláb, Zdeněk
  Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce.
  [Seismic vibrations induced by quarry blasts at Chomutov Region. Short version of the inaugural dissertation.]
  Ostrava: VŠBTU, 2003. 36 s. Vědecké publikace fakulty stavební. ISBN 80-248-0235-X. ISSN 1213-7456
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : natural and technical seismicity
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Práce shrnuje poznatky o seismickém zatížení České republiky přirozenou a technickou seismicitou. Zabývá se způsobem hodnocení zatížení z pohledu české normy. Na dvou příkladech měření a interpretace seismických jevů vyvolaných odpaly v povrchových lomech je ukázán možný přístup k posuzování seismických vlivů na objekty.

  Basic phenomena of seismic vibrations and the focal areas of natural earthquakes are described with reference to sources of technical and induced seismicity in the region of the Czech Republic. The main objective of the work was to record and interpret the seismic effect of quarry blasts. Two regions were used for presentation of seismic data processing and interpretation from civil engineering view point.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079705

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.