Number of the records: 1  

Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice. II. Popisy dochovaných exemplářů

 1. 1.
  0150803 - KNAV-K 20023028 RIV CZ cze B - Monography
  Beránková, Hana
  Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice. II. Popisy dochovaných exemplářů.
  [Printed Bohemica from the 16th to the 18th Centuries in the Vatican Library and the Augustinian Angelica Library in Rome. II. Index of printed bohemica.]
  Praha: Knihovna AV ČR, 2002. 419 s. ISBN 80-902262-7-2
  R&D Projects: GA AV ČR IAA8083801
  Keywords : bibliography * history of printing
  Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies

  II. díl publikace obsahuje chronologicky seřazený soupis jazykově českých i cizojazyčných bohemikálních tisků dochovaných ve fondech Vatikánské knihovny a knihovny Angeliky v Římě a popsaných podle pravidel vycházejících z praxe české národní retrospektivní bibliografie.

  The second part of publication is a chronologically organized index of printed bohemica found in the Vatican Library and in the Augustinian Angelica Library in Rome, described according to the norms established by the Bohemian National Retrospective Bibliography.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0048331

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.