Number of the records: 1  

Podobnost interference a holografické interferometrie s jevem moiré a možnosti využití pro modelování

 1. 1.
  0134605 - FZU-D 20030505 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Rössler, T. - Hrabovský, Miroslav
  Podobnost interference a holografické interferometrie s jevem moiré a možnosti využití pro modelování.
  [Similarity of interference and holographic interferometry with moiré phenomena and possibility of use for modelling.]
  Experimentálni Analýza Napětí. Brno: Brno University of Technology, 2003 - (Vlk, M.; Houfek, L.; Šlechtová, M.), s. 1-10
  [International Conference "Experimental Analysis 2003" /41./. Milovy (CZ), 03.06.2003-05.06.2003]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : physical similarity * modelling * in-plane moiré * interference * holographic interferometry
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Článek je věnován modelování dvou neznámých jevů, interference a holografické interferometrie s využitím ostatních jevů, nazvaných moiré vrovině. Ačkoliv každá metoda má různou podstatu a výsledné intenzitní vzory mají různé vlastnosti, obecná definice jevu moiré pomáhá ve vyhledání jejích vzájemné podobnosti mezi tvary intenzitních obrazců.

  The paper is devoted to modeling of two know effects, interference and holographic interferometry using another phenomena, colled the in-plane moiré. Although every method has various physical priciple and the result intensity patterns have various properties the generalized definition of moiré phenomena helps to find out the similarity between them.It is the similarity of shapes of intensity patterns.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0032501

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.