Number of the records: 1  

Súvislosť medzi mikročistotou feritu a porušováním tvárnej liatiny

 1. 1.
  0134460 - FZU-D 20030360 RIV SK sla J - Journal Article
  Konečná, R. - Hadzimová, B. - Lejček, Pavel - Bartuška, Pavel - Bujanová, P.
  Súvislosť medzi mikročistotou feritu a porušováním tvárnej liatiny.
  [Relationship between micropurity of ferrite and failure of ductile iron.]
  Materiálové inžinierstvo - Materials Engineering. Roč. 10, č. 3 (2003), s. 183-186. ISSN 1335-0803
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : ductile iron * impact toughness * fracture mechanisms * colour etching
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  Mechanické vlastnosti tvárných liatin zarad'uju tento materiál medzi špičkové materiály na výrobu odliatkov. Pree experimentálné práce boli odliate dve série tavieb tvárnej liatiny s alternovaným zložením vsádzky a alternovanou prísadou FeSi a SiC, tak aby bolo dosiahnute približne rovnaké výsledné chenické zloženie vo všetkych tavbách.

  This study is aimed to clarify the influence of ferrosilicon vs. silicon carbide addition, and of ferrite content in the matrix and its micropurity on the failure of ductile iron.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0032361

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.