Number of the records: 1  

Bude se synchrotronové záření využívat i v radiodiagnostice?

 1. 1.
  0134220 - FZU-D 20030113 RIV CZ cze J - Journal Article
  Křivánek, J. - Hořejš, J. - Cháb, Vladimír - Tromba, G.
  Bude se synchrotronové záření využívat i v radiodiagnostice?
  [Will synchrotron radiation be used in radiology?]
  Česká radiologie. Roč. 57, č. 2 (2003), s. 75-78. ISSN 1210-7883
  R&D Projects: GA ČR GV202/98/K002
  Keywords : synchrotron * synchrotron radiation * mammography
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Autoři v rámci práce na grantovém úkolu GA ČR "Měřicí stanice pro materiálový výzkum s použitím synchrotronového záření" chtějí tímto článkem upozornit odbornou veřejnost na možnost využití synchrotronového záření v medicíně, zvláště pak v radiodiagnostice. Vzhledem k výhodám tohoto záření není jistě daleko doba, kdy se přejde of experimentu k jeho rutinnímu využívání(např. mammografie).

  The authors, within the framework of their work on the grant HA ČR "Measuring laboratory for material research with utilization of synchrotron radiation", would like to draw attention to possibilities of application of synchrotron radiation in medicine, especially in radiology.Considering advantages of this radiation, we can expect its application in medicine very soon (mammography).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0032134

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.