Number of the records: 1  

Modelování obrazů očních duhovek k jejich statistické analýze

 1. 1.
  0133648 - FZU-D 20010448 RIV CZ cze J - Journal Article
  Machala, L. - Pospíšil, Jaroslav
  Modelování obrazů očních duhovek k jejich statistické analýze.
  [Modelling of images of human irises for their statistical analysis.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 46, č. 2 (2001), s. 48-52. ISSN 0447-6441
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : images modelling * human irises
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Tento článek popisuje jednu z alternativ statistického vyhodnocování obrazů očních duhovek za účelem identifikace osob. Nejdříve jsou charakterizovány a konstruovány geometrické modely vhodných souměřitelných oblastí obrazů duhovek, které umožňují jejich objektivní srovnávání.

  This paper describes one of alternatives of statistical evaluation ot he eye's iris images for identification of persons. Firstly, the geometric models of suitable commensurable areas of iris images, which their objective comparison, are characterised and constructed. The interpretation of the method for comparison of these areas by the correlation analysis follows.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0031611

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.