Number of the records: 1  

Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách

 1. 1.
  0129782 - BU-J 20035048 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Rauch, Ota - Francírková, Tereza
  Geologické, hydrogeologické a půdní poměry v říčních nivách.
  [Geological,hydrogeological and soil conditions in floodplain.]
  Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách. Třeboň: Botanický ústav AV ČR, 2003 - (Prach, K.; Pithart, D.; Francírková, T.), s. 15-21. ISBN 80-86188-14-0
  R&D Projects: GA MŽP SE/640/2/00; GA ČR GA206/01/1113; GA ČR GA526/00/1442; GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908
  Keywords : geology * hydrology * floodplain
  Subject RIV: EF - Botanics

  V článku jsou popsány procesy spojené s říční sedimentací, hydrologií a vývojem půd. Výsledky získané z projektu Lužnice poskytují informaci o vlivu změn v zemědělském hospodaření na kvalitu podzemních vod.

  The paper describes processes in the field of river sedimentation, hydrology, and soil development. The results obtained in the Lužnice project have provided information relating to the impacts of change in agriculture on groundwater quality.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0027954

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.