Number of the records: 1  

Vplyv gama-žiarenia na proliferáciu a bunkový cyklus nádorovej bunkovej línie G5:1:13 v podmienkach in vitro

 1. 1.
  0125970 - BFU-R 980104 RIV SK sla C - Conference Paper (international conference)
  Sedláková, Z. - Fedoročko, P. - Hofmanová, Jiřina - Kozubík, Alois
  Vplyv gama-žiarenia na proliferáciu a bunkový cyklus nádorovej bunkovej línie G5:1:13 v podmienkach in vitro.
  [Influence of gamma-radiation on proliferation and cell cycle of tumor cell line G5:1:13 in vitro.]
  Zborník referátov z Biologických dní akademika M. Prasličku. Košice: Vienala, 1998 - (Fedoročko, P.; Brezáni, P.; Toropila, M.), s. 172-175. ISBN 80-88922-01-1.
  [Aktuálne problémy súčasnej biológie a radiobiológie. Košice (SK), 28.05.1998]
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0024210

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.