Number of the records: 1  

Analýza CDS (SoHO)a SXT (YohKoh) pozorování rozpadajcícího se systému poerupčních smyček

 1. 1.
  0124572 - ASU-R 20000026 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Varady, Michal - Fludra, A.
  Analýza CDS (SoHO)a SXT (YohKoh) pozorování rozpadajcícího se systému poerupčních smyček.
  [An analysis of CDS(SOHO) and SXT(Yohkoh) observation ofa decaying post-flare loops system.]
  14. Celoštátny slnečný seminár Stará Lesná 1998. Hurbanovo: Státna ústredná hvezdáreň, 1999 - (Lukáč, B.), s. 95-100. ISBN 80-85221-34-9.
  [Celoštátny slnečný seminár /14./. Stará Lesná (SK), 15.06.1998-19.06.1998]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK1003601
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1003909
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

  V tomto příspěvku prezentujeme některé předběžné výsledky rozpadajícího se systému poerupčních smyček. Systém byl současně pozorován spektrometrem na palubě SOHO a teleskopem na palubě Yohkoh. Získaný soubor dat umožnil uskutečnit detailní diagnostiku poerupčního plasmatu.

  In the contribution we present some preliminary results ofa decaying post-flare loop system ananlysis. The loop system was observed simultaneously by the Coronal Diagnostic Spectrometer on board of SOHO and the Soft X-ray telescope on board Yohkoh. The available data set allowed to perform a detailed diagnostics of the post-flare plasma.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0022831

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.