Number of the records: 1  

Vektorové rychlostní pole v nepravidelné sluneční skvrně

 1. 1.
  0124571 - ASU-R 20000025 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Klvaňa, Miroslav - Bumba, Václav - Krivtsov, A. M. - Hofmann, A. - Staude, J.
  Vektorové rychlostní pole v nepravidelné sluneční skvrně.
  [Vector velocity field in non-regular sunspot.]
  14. Celoštátny slnečný seminár Stará Lesná 1998. Hurbanovo: Státna ústredná hvezdáreň, 1999 - (Lukáč, B.), s. 25-31. ISBN 80-85221-34-9.
  [Celoštátny slnečný seminár /14./. Stará Lesná (SK), 15.06.1998-19.06.1998]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3003806; GA AV ČR IAA303405; GA AV ČR KSK1003601
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

  Ondřejovská a potsdamská fotoelektricá měření ukazují, že velktorové rychlostní pole skvrny vytváří vějíř odpovídající vytékání hmoty v oblasti vnější umbry a vnitní penumbry a vytékání hmoty pod povrch v oblasti vnější penumbry a blízké okolní fotosféry.

  Ondrejov and Potsdam photoelectric measurements demonstrate that the sunspot vector velocity fields form a fan corresponding to a mass outflow in the region of the outer umbra and inner penumbra and an inflow of matter under the surface in the region of the outer penumbra and in the close surroundings of the photosphere.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0022830

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.