Number of the records: 1  

Vzpomínky

 1. 1.
  0123240 - A-Z 20023078 RIV CZ cze B - Monography
  Němec, B. - Podaný, V. (ed.) - Janko, Jan (ed.) - Barvíková, Hana (ed.)
  Vzpomínky.
  [Memoirs.]
  Praha: Archiv AV ČR, 2002. 646 s. Práce z Archivu Akademie věd., B 16. ISBN 80-86404-04-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Keywords : history of science
  Subject RIV: AB - History

  Vzpomínky, úvahy, eseje a medailony významného českého botanika, fyziologa i veřejného činitele Bohumila Němce. Výběr z jeho 30 zápisníků, psaných převážně v letech 1950 a 1951, je členěn do pěti tematických celků: (1) Vzpomínky na rodinu, školní léta a dobu osobního dozrávání, (2) Studium, vědecký vývoj, odborné aktivity, (3) Mezinárodní vědecká spolupráce a poznatky z cest, (4) V zamyšlení nad vědou a jejími tvůrci, (5) Politická a veřejná činnost. Svazek je uveden vstupní životopisnou poznámkou Václava Podaného, který charakterizuje také pramenný materiál, odkud je text čerpán, a dalšími dvěma studiemi - Stanley B. Winters charakterizuje veřejné a obecně kulturní působení B. Němce a Jan Janko jeho vědecký přínos.

  Memories, essays and portraits of famous Czech botanist, physiologist, organizer and politician Bohumil Němec, written mostly in 1950-1951. Selection from his 30 notebooks is divided into 5 thematic groups: (1) Memories of family and school years, (2) Studies at university, research and other professional activities, (3) International scientific cooperation and knowledge from journeys, (4) Meditations upon science and its representatives, (5) Political and public activities. Memories are introduced by three articles: Václav Podaný deals with Němec´s curriculum vitae and describes his personal papers preserved in the Archives of the Academy of Sciences. Stanley B. Winters characterizes public and cultural activities of B. Němec, and Jan Janko his contribution to science.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021507

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.