Number of the records: 1  

Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci

 1. 1.
  0123048 - A-Z 20013136 RIV CZ cze J - Journal Article
  Soukup, Pavel
  Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci.
  [Knights and heretics. The allegory of the struggles for faith and the St. George-Legend in Jindřichův Hradec (Neuhaus).]
  Kuděj. Roč. 3, č. 2 (2001), s. 14-32. ISSN 1211-8109
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Keywords : medieval history * heresy * chivalry
  Subject RIV: AB - History

  Článek se zabývá rytířskými metaforami v dokumentech inkvizičního řízení v Čechách 1. poloviny 14. století. V souvislosti s koncepcí rytířského boje za víru zkoumá nástěnné malby se svatojiřskou tematikou v Jindřichově Hradci a jejich vztah k literárním textům.

  The article is focused on chivalric metaphors in documents of inquisition proceedings in Bohemia in the 1st half of the 14th century. In the connection with the concepts of chivalric struggle for faith examines mural painting of St. George-Legend i Jindřichův Hradec (Neuhaus) and its relation to the literary texts.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021316

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.