Number of the records: 1  

Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století

 1. 1.
  0122979 - A-Z 20003095 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bečvářová, Martina
  Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století.
  [Entrance examinations at Universities in the 19th century and at the beginning of the 20th century.]
  Zpravodaj z celostátní konference učitelů středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. Ústí nad Orlicí: SOŠ a SOU automobilové v Ústí nad Orlicí, 2000 - (Minář, J.), s. 22-23
  [Celostátní konference učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. Ústí nad Orlicí (CZ), 11.10.2000-13.10.2000]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Subject RIV: AB - History

  Článek je věnován historii přijímacích zkoušek na VŠ v letech 1864 - 1950. Pozornost je zaměřena na pražskou techniku. Jsou objasněny důvody, které vedly k zavedení přijímacích zkoušek, je popsána struktura zkoušky. V závěru jsou připojeny statistické tabulky úspěšnosti a neúspěšosti studentů a ukázka přijímací zkoušky.

  The paper is devoted to the history of entrance examinations at the Universities, especially at the Prague Technical University in the period of 1864 - 1950. The reasons of the setting the entrance procedure are cleared up and the process of the entrance examination is described.Statistic tables of the studentsŽ suuccefulness and unsuccefulness and the demonstration of examination examples are added to the text.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021247

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.