Number of the records: 1  

Materiál k osobnosti Zdeňka kalisty v Archivu AV ČR v Praze

 1. 1.
  0122962 - A-Z 20003074 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Ďurčanský, Marek - Kodera, Pavel
  Materiál k osobnosti Zdeňka kalisty v Archivu AV ČR v Praze.
  [Materials concerning the personality of Zdeněk Kalista in the Archives of the ASCR in Prague.]
  80-86254-03-8. In: Zdeněk Kalista a kulturní historie. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000 - (Navrátil, I.), s. 103-108. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Suplementum., 6.
  [Zdeněk Kalista a kulturní historie. Sedmihorky (CZ), 14.04.2000-15.04.2000]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Subject RIV: AB - History

  Materiálová stať informuje o nejdůležitějších dokumentech uložených v AAV ČR, které se týkají historika a spisovatele Z. Kalisty. Jsou to např. doklady o Kalistově členství v KČSN a jeho vztahu k ČAVU, množství osobní korespondence, materiály dokumentující připravu nerealizovaných projektů z období okupace či nelehké období Kalistova života po válce. V AAV ČR jsou rovněž uloženy rukopisy 3 Kalistových prací.

  The article reviews the most important documents from the Archives of the Academy of Sciences (A ASCR)of the Czech Republic concerning the writer and historian Z. Kalista, such as documents about his connections with scientific institutions (KČSN, ČAVU), more pieces of private correspondence, documents about the projects from the war or about his hard period of life after the war. There are three manuscripts of KalistaŽs works in the A ASCR too.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021230

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.