Number of the records: 1  

Sláva, pocty, práce, trápení - Jaroslav Heyrovský v 50. a 60. létech

 1. 1.
  0122943 - A-Z 20003048 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Podaný, Václav
  Sláva, pocty, práce, trápení - Jaroslav Heyrovský v 50. a 60. létech.
  [Honour, Tribute, Work, Torment - Jaroslav Heyrovský between 50's and 60's.]
  80-86404-00-5. In: Věda v Československu v letech 1953 - 1963. Praha: Arenga, 2000 - (Barvíková H.), s. 253-259. Práce z dějin vědy., 1.
  [Věda v Československu v letech 1953 - 1963. Praha (CZ), 23.11.1999-24.11.1999]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Keywords : Jaroslav Heyrovský * Polarographic institute
  Subject RIV: AB - History

  Stručnou historii návrhů na udělení Nobelovy ceny pro J. Heyrovského od r. 1940 do r. 1959 doplňuje přehled jeho pracovních aktivit v rámci Ústředního ústavu polarografického a Polarografického ústavu ČSAV, aktivit a vědeckých výsledků polarografické školy v mezinárodním měřítku,ale i výčet potíží, které J. Heyrovského potkávaly při výjezdech do zahraničí na počátku 50. let.

  The compedious history of proposals to grant Nobel prize for Jaroslav Heyrovský from 1940 to 1959 recharge the review of his working activities in a frame of The Central Polarographic Institute and The CAS Polarographic institute, activities and sciences results of polarographic school in the international measure but also specify the difficulties which happen to J. Heyrovský on his foreign journeys early in the fifties.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021211

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.