Number of the records: 1  

Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

 1. 1.
  0122457 - ARUB-Q 20033094 RIV CZ cze B - Monography
  Svoboda, Jiří
  Paleolit a mezolit: Pohřební ritus.
  [Paleolithic and Mesolithic: Burial rite.]
  Brno: Masarykova univerzita, 2003. 128 s. Panorama biologické a sociokulturní antropologie., 19. ISBN 80-210-3182-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Paleolithic-rituals * burials
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Tento svazek diskutuje teorii archeologie smrti, tafonomii funerálních situací a katalog pohřbů podle období (střední paleolit, mladý paleolit, mezolit) a typu pohřbů (jeskyně, těžební lokalita, otevřené sídliště, pohřebiště, izolovaný hrob), včetně použití lidské kosti jako artefaktu.

  This volume discusses the theory of the archaeology of death, taphonomy of the funeral situations, and a catalogue of the burials following the periods (Middle Paleolithic, Upper Paleolithic, Mesolithic) and burial types (caves, quarriing sites, open-air settlements, cemeteries, isolated burials), including the use of human bones as artifacts.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020736

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.