Number of the records: 1  

Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku

 1. 1.
  0122408 - ARUB-Q 20033044 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Stuchlík, Stanislav
  Soupis nalezišť z doby halštatské.
  [A catalogue of the Old Iron Age localities.]
  80-86023-27-3. In: Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Brno: Archeologický ústav Brno, 2002 - (Stuchlík, S.), s. 237-247. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno., 20
  R&D Projects: GA MK PK96P03OPP013
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Old Iron Age * catalogue of the localities
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Článek předkládá soupis nalezišť z doby halštatské pod Pavlovskými vrchy a z blízkého okolí.

  This article presents the list of localities from the Old Iron Age below the Pavlov Hills and surroundings.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020687

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.